Nový kurz na skupiny A1, A2, A, B, B automat, B+A1, B+A2 otvárame 19. júla 2024
- tlačivá odovzdaj najneskôr do 17.07.2024!!!

V cene kurzu máš:
- elektronická učebnica pre autoškoly (aj v maďarskom jazyku)
- jedna doplnková jazda pred záverečnými skúškami

Prihláška do vodičského kurzu

tlačiť obojstranne

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia

tlačiť obojstranne

Alebo si uvedené tlačivá jednoducho vyzdvihneš kedykoľvek vo vestibule autoškoly.