Cenník

Vodičské oprávnenie


Skupina B 899 €  (teraz študenti) 799 €
Skupina B - automat         899 €  
Skupina B zrýchlený (teraz akcia)   899 €
Skupina A1                                               579 €

Kondičné jazdy


Doplnková jazda - žiaci AŠ 25 €
Kondičná jazda - držitelia VP 30 €

Iné


Správny poplatok za skúšku 33 €
Kurz prvej pomoci 25 €

V cene kurzu máte jednu vyučovaciu hodinu doplnkovej jazdy pred záverečnými skúškami. 
Cenu za kurz je možné zaplatiť aj na splátky:
Varianta 1.) bez navýšenia - splátkový kalendár podľa dohody - poslednú splátku treba zaplatiť pred záverečnými skúškami.
Varianta 2.) 47 mesačných splátok vo výške 25 €.