Cenník

Vodičské oprávnenie


Skupina B                         950 €
________________________
Skupina B        automat        900 € 
________________________
Skupina B
zrýchlený                       1100 €
________________________
Skupina A                         770 €
Skupina A2         700 
Skupina A1         600 €

Kondičné jazdy


Doplnková jazda a
kondičná jazda - žiaci
AŠ aj držitelia VP              25                    


Iné


Správny poplatok
za skúšku                         50 €

Kurz prvej pomoci        25 €

V cene kurzu máš učebnicu pre autoškoly a jednu doplnkovú jazdu pred záverečnými skúškami.
Cenu za kurz je možné zaplatiť aj na splátky:
Varianta 1.) bez navýšenia - splátkový kalendár podľa dohody - poslednú splátku treba zaplatiť pred záverečnými skúškami.
Varianta 2.) 47 mesačných splátok vo výške 25 €.