Cenník

Vodičské oprávnenie


Skupina B                         949 €
________________________
Skupina B        automat        899 € 
________________________
Skupina B
zrýchlený                          949 €
________________________
Skupina A                         769 €
Skupina A2         689 € 
Skupina A1         569 €

Kondičné jazdy


Doplnková jazda - žiaci AŠ 25 €
Kondičná jazda - držitelia VP 30 €

Iné


Správny poplatok za skúšku 33 €
Kurz prvej pomoci 25 €

V cene kurzu máš učebnicu pre autoškoly v hodnote 15  €, doplnkovú jazdu pred záverečnými skúškami v hodnote  50 € a správny poplatok za záverečnú skúšku v hodnote 33 €. 
Cenu za kurz je možné zaplatiť aj na splátky:
Varianta 1.) bez navýšenia - splátkový kalendár podľa dohody - poslednú splátku treba zaplatiť pred záverečnými skúškami.
Varianta 2.) 47 mesačných splátok vo výške 25 €.